İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

342/2009
23.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden gelen http://www.ttb.org.tr/sil/yonetmelik.doc linkinde yer alan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüşlerinizi 2 Mart 2009 (Pazartesi) tarihine kadar iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter