Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı

247/2009
04.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            25 Ekim 2008 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısında 2008-2009 yılında hep birlikte yürüteceğimiz faaliyetleri değerlendirmiş ve çalışma programımıza son halini vermiştik. Geçen üç aylık süre içerisinde yapılanları değerlendirmek ve sonrasına ilişkin kararlar almak üzere GYK toplantısı 21 Şubat 2009 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

Ocak ayı itibariyle yürüttüğümüz imza kampanyası ile bir kez daha destek aldığımız taleplerin gerçekleştirilmesi için yapacaklarımız özel bir gündem oluşturmaktadır. Odalarımızın öneriler oluşturarak katılması karar alma süreçlerimizi hızlandıracaktır.

            Yukarıdaki bilgiler ışığında toplantının taslak gündemi aşağıda olup, toplantı organizasyonu açısından da katılacak isimlerin en geç 18 Şubat 2009 tarihinekadar bildirileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
Taslak Gündem:
1) Açılış: -Divan oluşturulması

                 -Merkez Konseyi değerlendirmesi

2) Odalarca yapılanların aktarılması ve değerlendirme
3) Etkinlik takviminin tartışılarak netleştirilmesi

Toplantı Tarihi          :21 Şubat 2009 (Cumartesi)

Saat                            :09.30

Toplantı Yeri:                        İçkale Otel

GMK Bulvarı No:89

Maltepe-ANKARA