İmzaladınız mı? Etkinliği

246/2009
04.02.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            26.01.2009 tarihli ve 174/2009 sayılı yazımızda Başbakan’dan randevu istediğimizi belirtmiştik. Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası merkez yönetimleri olarak yaptığımız görüşmede taleplerimizin iletileceği randevunun verilmesi için 12 Şubat 2009 tarihine kadar beklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Herhangi bir olumlu yanıt verilmediği takdirde 13 Şubat 2009 Cuma günü örgüt yöneticisi/aktivistlerimizin katılımı ile daha önce bildirdiğimiz etkinlik* gerçekleştirilecektir.

            Kampanya sürecini yürüten örgütlerin merkez yönetimleri olarak yapılan görüşmede Şubat ayı içerisinde ekte sunulan programın hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

*13 Şubat 2009 Cuma günü en geç saat 11:45’de TTB Merkez Konseyi'nde toplanılacak ve 12.30’da Başbakanlığa gidilip basın açıklaması yapılacak, program çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülerek taleplerin gerçekleştirilmesi için süreci devam ettirmek üzere illere dönülecektir.

 
EK:

            1-“Yemek Genelgesi Geri Çekilsin” Etkinliği: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Mart 2008 tarihinde yaptığı yiyecek yardımı konulu genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla bedel ödeyerek yararlandırılmaları belirtilmiştir. Geçen süre boyunca başta sendikalar olmak üzere sağlık çalışanları konuya ilişkin tepkilerini gündeme getirdiler.

            Merkez Konseyi konuyu her sağlık çalışanından belli bir paranın kesilmesinin ötesinde bir hak mücadelesi olarak değerlendirmektedir. Kesilen ücretlerin zaman içerisinde giderek artacak olmasıyla birlikte çalışanlara hemen her şeyin paralı hale getirilmesi de söz konusu olacaktır. Lojman, kreş, servis vb. taleplerin dile getirilmesi gerekirken yemeğin ücretli olması kabul edilemez. Bu nedenle 11 Şubat 2009 tarihinde “yemek genelgesi geri çekilsin” etkinliği yapılması kararlaştırılmıştır. Etkinliğin organizasyonu için SES ile işbirliği kurularak mümkünse bütün yataklı tedavi kurumlarında temsilcilerin 11 Şubat 2009 günü öğlen yemekhane de aşağıdaki açıklamayı yapmaları kararlaştırılmıştır. 

            “Değerli sağlık çalışanları,

            Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Mart 2008 tarihinde yaptığı yiyecek yardımı konulu genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla bedel ödeyerek yararlandırılmaları belirtilmiştir. Genelge halen Türkiye’de bütün yataklı tedavi kurumlarında yürürlüğe konmamıştır. Ancak uygulama adım adım genişletilmektedir. Bu nedenle, onay verdiğiniz takdirde ………… tabip odası temsilcisi olarak (sendika-şube temsilcisi olarak/ hastanesi mensubu olarak) aşağıdaki dilekçeyi Maliye Bakanlığı’na faks olarak geçeceğiz.

            Sayın Maliye Bakanı,

            Bakanlığınız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Mart 2008 tarihinde yaptığı yiyecek yardımı konulu genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanların yemek maliyetinin yarısından az olmamak kaydıyla bedel ödeyerek yararlandırılmaları belirtilmiştir.  Bizler …………. Hastanesi çalışanları olarak ücretsiz yemek hakkımızın ortadan kaldırılmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Genelgenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.

                                                                                              ………… Hastanesi Çalışanları
                                                                                              Adına
                                                                                              …………. Temsilcisi

Maliye Bakanlığı Faks:

425 00 58

            2-Bordro Etkinliği: İmza kampanyası sürecinde hekimler dahil olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının temel ücretlerinin arttırılması talebinin en çok destek gördüğü saptanmıştır. Ancak Sağlık Bakanının başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının ücretlerinin yüksek olduğu şeklindeki kamuoyunu yanıltan propagandası en yakınlarımız için bile etkili olmaktadır. Bu nedenle 18-19-20 Şubat 2009 tarihlerinde “işte bordrom:bu günüme ve geleceğime dair kaygı duyuyorum” cümlesinin altında herkesin (mümkünse emekli hekimlerin de) kendi bordrosunu bilgisayar ortamında tarayarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, köşe yazarları, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine elektronik ortamda iletmeleri sağlanacaktır. (E-mail adresleri ektedir.)

            3-İşyeri Sağlık Birimi Etkinliği: Sağlık kuruluşları birçok riske ve meslek hastalığına yol açan ortamlardır. Sağlık çalışanları şiddetten aydınlatmaya, gürültüden kan ve kan ürünleriyle bulaşan hastalıklara vb. kadar çok sayıda riskle karşı karşıyadırlar. Bu konuda işyeri sağlık birimleri kurulması için bir yönetmelik çıkarılması ve kurulan işyeri sağlık birimlerinin alınması gereken önlemler, periyodik muayeneler vb.konusunda sistemli bir çalışma yürütmesi sorunları önemli ölçüde azaltacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir yönetmelik çıkartmasının önünde Bakanın iradesi dışında hiçbir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla konuyu gündeme taşımak üzere Mart ayının ilk haftasında (4 Mart 2009 Çarşamba günü)  bütün sağlık çalışanları gün içerisinde belirlenen bir süreyle tıbbi maskeyle çalışacaktır. Aynı gün her ilde en az bir yerde basın açıklamaları yapılacaktır.

            Yukarıda ifade edilen 2 ve 3 nolu etkinlikler için afiş ve vb.hazırlık yapılmakta olup, tabip odalarımıza iletilecektir. Ayrıca Şubat ayı boyunca tabip odalarımızın illerinin milletvekilleri ile görüşerek daha önce gönderdiğimiz broşürlerden de yararlanarak imza kampanyasındaki taleplerimizi aktarmaları ve baskı oluşturmaları uygun olacaktır.

            Genel Yönetim Kurulu toplantısı 21 Şubat 2009 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, toplantıda o güne kadar gerçekleştirilenler ve sürecin sonrası hep birlikte değerlendirilecektir.

Başbakanlık:
[email protected]

Sağlık Bakanlığı:
[email protected]

Maliye Bakanlığı :
[email protected]

Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu : 
[email protected]

Plan ve Bütçe Komisyonu:
[email protected]

KÖŞE YAZARLARI

GAZETE
YAZAR
E-POSTA
AKŞAM
ALİ TEZEL
AKŞAM
GÜLER KÖMÜRCÜ
AKŞAM
MANSUR FORUTAN
AKŞAM
SERDAR TURGUT
AKŞAM
DENİZ GÖKÇE
AKŞAM
VOLKAN AKI
AKŞAM
YAVUZ SEMERCİ
AKŞAM
MUSTAFA DOLU
AKŞAM
İSMAİL KÜÇÜKKAYA
AKŞAM
HÜSEYİN YILDIZ
AKŞAM
ELİF ÇAKIR
AKŞAM
MEHVEŞ EMİN
AKŞAM
BURHAN AYERİ
burhan.ayeri.com.tr
AKŞAM
ALİ SAYDAM
CUMHURİYET
MUSTAFA BALBAY
CUMHURİYET
ERDAL ATABEK
CUMHURİYET
YAKUP KEPENEK
CUMHURİYET
ERGİN YILDIZOĞLU
CUMHURİYET
EROL MANİSALI
CUMHURİYET
TÜRKEL MİNİBAŞ
CUMHURİYET
HİKMET ÇETİNKAYA
CUMHURİYET
DENİZ SOM
CUMHURİYET
ÖZGEN ACAR
CUMHURİYET
ORHAN BURSALI
CUMHURİYET
ŞÜKRAN SONER
CUMHURİYET
ORHAN BİRGİT
CUMHURİYET
IŞIL ÖZGENTÜRK
CUMHURİYET
BEDRİ BAYKAM
CUMHURİYET
IŞIK KANSU
CUMHURİYET
ORHAN ERİNÇ
CUMHURİYET
GÜRAY ÖZ
CUMHURİYET
AHMET CEMAL
EVRENSEL
YÜCEL SARPDERE
EVRENSEL
FATİH POLAT
EVRENSEL
TİJEN ZEYBEK
EVRENSEL
ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
EVRENSEL
CEM SOMEL
EVRENSEL
AYDIN ÇUBUKÇU
EVRENSEL
İ.SABRİ DURMAZ
EVRENSEL
KAMİL TEKİN SÜREK
EVRENSEL
YÜCEL ÖZDEMİR
EVRENSEL
ARİF NACAROĞLU
EVRENSEL
SERDAR DERVENTLİ
EVRENSEL
A.CİHAN SOYLU
EVRENSEL
SEYİT ASLAN
EVRENSEL
H.HÜSEYİN KIRMIZITOPRAK
EVRENSEL
UMUR HOZATLI
HÜRRİYET
OKTAY EKŞİ
HÜRRİYET
BEKİR COŞKUN
HÜRRİYET
YALÇIN DOĞAN
HÜRRİYET
ÖZDEMİR İNCE
HÜRRİYET
ENİS BERBEROĞLU
HÜRRİYET
YALÇIN BAYER
HÜRRİYET
CÜNEYT ÜLSEVER
HÜRRİYET
ŞÜKRÜ KIZILOT
HÜRRİYET
DOĞAN HIZLAN
HÜRRİYET
TUFAN TÜRENÇ
HÜRRİYET
GİLA BENMAYOR
HÜRRİYET
ERDAL SAĞLAM
HÜRRİYET
AHMET HAKAN
HÜRRİYET
ERCAN KUMCU
HÜRRİYET
CENGİZ ÖZDEMİR
HÜRRİYET
AYŞE ARMAN
HÜRRİYET
HADİ ULUENGİN
HÜRRİYET
YILMAZ ÖZDİL
HÜRRİYET
MEHMET YILMAZ
HÜRRİYET
ŞÜKRÜ KÜÇÜKŞAHİN
MİLLİYET
GÜNERİ CİVAOĞLU
MİLLİYET
HASAN CEMAL
MİLLİYET
MERAL TAMER
MİLLİYET
TAHA AKYOL
MİLLİYET
CAN DÜNDAR
MİLLİYET
ECE TEMELKURAN
MİLLİYET
MELİH AŞIK
MİLLİYET
SİNA KOLOĞLU
MİLLİYET
FATOŞ KARAHASAN
MİLLİYET
FİKRET BİLA
MİLLİYET
HASAN PULUR
MİLLİYET
HURŞİT GÜNEŞ
MİLLİYET
GÜNGÖR URAS
MİLLİYET
ÇETİN ALTAN
MİLLİYET
DERYA SAZAK
MİLLİYET
SERPİL YILMAZ
MİLLİYET
YAMAN TÖRÜNER
MİLLİYET
ABBAS GÜÇLÜ
MİLLİYET
SAMİ KOHEN
MİLLİYET
METİN MÜNİR
MİLLİYET
NAİL GÜRELİ
MİLLİYET
DOĞAN HEPER
ÖZGÜR GÜNDEM
ÖZGÜR GÜNDEM
ÖZGÜR GÜNDEM
METİN AYÇİÇEK
ÖZGÜR GÜNDEM
DEMİR KÜÇÜKAYDIN
ÖZGÜR GÜNDEM
CELAL BEŞİKTEPE
ÖZGÜR GÜNDEM
SUNGUR SAVRAN
RADİKAL
MURAT YETKİN
RADİKAL
HASAN CELAL GÜZEL
RADİKAL
HAKKI DEVRİM
RADİKAL
TÜRKER ALKAN
RADİKAL
İSMET BERKAN
RADİKAL
MAHFİ EĞİLMEZ
RADİKAL
ADNAN EKİNCİ
RADİKAL
KORKMAZ İLKORUR
RADİKAL
HALUK ŞAHİN
RADİKAL
TARHAN ERDEM
RADİKAL
FUNDA ÖZKAN
RADİKAL
MUSTAFA AYSAN
RADİKAL
CENGİZ ÇANDAR
RADİKAL
METİN ERCAN
RADİKAL
ORAL ÇALIŞLAR
RADİKAL
ERDAL GÜVEN
SABAH
NAZLI ILICAK
SABAH
ERDAL ŞAFAK
SABAH
MEHMET BARLAS
SABAH
HINCAL ULUÇ
SABAH
UMUR TALU
SABAH
EMRE AKÖZ
SABAH
AYDIN AYAYDIN
SABAH
SAİT GÜRSOY
SABAH
ABDURRAHMAN YILDIRIM
SABAH
BALÇİÇEK PAMİR
SABAH
REFİK DURBAŞ
SABAH
MUHARREM SARIKAYA
SABAH
ALİ KIRCA
SABAH
ŞELALE KADAK
SABAH
YAVUZ DONAT
SABAH
MELİHA OKUR
SABAH
ERGUN BABAHAN
SABAH
SOLİ ÖZEL
SABAH
HASAN BÜLENT KAHRAMAN
TÜRKİYE
YILMAZ ÖZTUNA
TÜRKİYE
MEHMET SOYSAL
TÜRKİYE
RESUL İZMİRLİ
TÜRKİYE
ADNAN YALDIZ
TÜRKİYE
MEHMET ALİ ÖZBUDUN
TÜRKİYE
MUSTAFA NECATİ ÖZFATURA
TÜRKİYE
YILMAZ ALTUĞ
TÜRKİYE
METİNER SEZER
TÜRKİYE
SADIK KAHRAMAN
TÜRKİYE
MUSTAFA SELÇUK
TÜRKİYE
BEHÇET FAKİHOĞLU
TÜRKİYE
NURİ ELİBOL
TÜRKİYE
AHMET SAĞIRLI
TÜRKİYE
İSMAİL KAPAN
TÜRKİYE
İSMAİL YAĞCI
TÜRKİYE
FUAT BOL
TÜRKİYE
ÖMER ÖZTÜRKMEN
VATAN
SÜHEYL BATUM
VATAN
SALİH NEFTÇİ
VATAN
ZÜLFÜ LİVANELİ
VATAN
GÜNGÖR MENGİ
VATAN
METİN MÜNİR
VATAN
AHMET VARDAR
VATAN
DENİZ ARMAN
VATAN
OKAY GÖNENSİN
VATAN
ASAF SAVAŞ AKAT
VATAN
HAŞMET BABAOĞLU
VATAN
MUSTAFA MUTLU
VATAN
RUHAT MENGİ
VATAN
MURAT BİRSEL
VATAN
SEYFETTİN GÜRSEL
VATAN
RUŞEN ÇAKIR
YENİ ŞAFAK
NAZİF GÜRDOĞAN
YENİ ŞAFAK
MELİKŞAH UTKU
YENİ ŞAFAK
MEHMET OCAKTAN
YENİ ŞAFAK
RESUL TOSUN
YENİ ŞAFAK
KÜRŞAT BUMİN
YENİ ŞAFAK
AHMET KEKEÇ
YENİ ŞAFAK
HÜSNÜ MAHALLİ
YENİ ŞAFAK
MUSTAFA KARAALİOĞLU
YENİ ŞAFAK
ALİ BAYRAMOĞLU
YENİ ŞAFAK
TAHA KIVANÇ
YENİ ŞAFAK
ÖZLEM ALBAYRAK
YENİ ŞAFAK
DAVUT DURSUN
YENİ ŞAFAK
RASİM ÖZDENÖREN
YENİ ŞAFAK
KORAY DÜZGÖREN
YENİ ŞAFAK
AHMET TAŞGETİREN
YENİ ŞAFAK
TAHSİN SINAV
YENİ ŞAFAK
FEHMİ KORU
YENİ ŞAFAK
MEHMET ŞEKER
YENİ ŞAFAK
HAYRETTİN KARAMAN
ZAMAN
AHMED ŞAHİN
ZAMAN
AHMET SELİM
ZAMAN
ŞAHİN ALPAY
ZAMAN
EKREM DUMANLI
ZAMAN
ALİ BULAÇ
ZAMAN
FİKRİ TÜRKEL
ZAMAN
EYÜP CAN
ZAMAN
HÜSEYİN GÜLERCE
ZAMAN
MUSTAFA ÜNAL
ZAMAN
TAMER KORKMAZ
ZAMAN
ESER KARAKAŞ
ZAMAN
İBRAHİM KIBRIZLI
ZAMAN
ETYEN MAHÇUPYAN
ZAMAN
BÜLENT KORUCU
ZAMAN
ALEV ALATLI
BİRGÜN
AHMET TULGAR
BİRGÜN
ADNAN GENÇ
BİRGÜN
AZİZ KONUKMAN
BİRGÜN
AHMET ÇAKMAK
BİRGÜN
ALİ BİLGE
BİRGÜN
HALUK GERAY
BİRGÜN
DOĞAN TILIÇ
BİRGÜN
METE ÇUBUKÇU
BİRGÜN
METİN YEĞİN
BİRGÜN
NAZIM ALPMAN
BİRGÜN
RIDVAN AKAR
BİRGÜN
YAŞAR SEYMAN
BİRGÜN
ŞEYHMUS DİKEN