TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı

108/2009
16.01.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürüten TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 7 Şubat 2009 tarihinde saat 10:00’da TTB Merkez Konseyi’nde aşağıdaki taslak gündemle yapılacaktır.

            Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması/isminin bildirilmesi ve varsa gündem önerilerinin 2 Şubat 2009 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Elif Kırteke
TTB Merkez Konseyi
Üyesi

Toplantı Tarihi:
7 Şubat 2009 (Cumartesi)

Toplantı Saati:
10:00

Toplantı Yeri:
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4
Maltepe-Ankara

Taslak Gündem
    1. 8 Mart etkinlikleri
    2. Geçen dönemden yarım kalan işler
    3. 2 yıllık çalışma programı

                           i.      Öncelikler
                          ii.      Ilkeler