Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

 

063/2009

08.01.2009


TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

‎Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni ektedir.

‎Göndermiş olduğumuz bu ilan metni isteğiniz doğrultusunda yerel düzeyde yapılacak etkinliklerde ‎kullanılabilir.

‎Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

‎ ‎alt
 
‎ ‎
 
‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎