Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz!

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

060/2009
07.01.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki metinde imzaları yer alan örgütlerin çağrıcılığında, metnin içeriğine katılan herkese açık olan etkinliğin, düzenlenmesinde tabip odalarımızın aktif rol alması yerinde olacaktır.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

07.01.2009

İSRAİL'İN FİLİSTİN'DE UYGULADIĞI KATLİAM DURDURULMALIDIR!

Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz!

Bir halk katlediliyor. Günlerdir Gazze'yi havadan, karadan, denizden kuşatan ve bombalayan İsrail Devleti soykırım uyguluyor, uluslararası hukuğu ihlal ediyor ve insanlık suçu işliyor. Gazze'de öldürülen çocukların dünyaya yansıyan görüntüleri yüreğimizi yakıyor, uykularımızı bölüyor. ABD yönetimi destekli İsrail Devleti'nin savaş makinesi pervasızca ölüm kusuyor.

izler, bu ülkenin insanları; kadını erkeğiyle, işçisi işsiziyle, köylüsü, memuru, esnafı, tüccarı, işvereni, sanatçısı, yazarı, aydınıyla, dünyayı yönetenlerin duyarsızlığına isyan ediyoruz. Vicdanımızın gözüyle görüp vicdanımızın sesiyle haykırıyoruz: Her türlü şiddete ama'sız karşıyız.

Çocukların ölü bedenleri üzerinde yükselecek her türlü zaferi lanetliyoruz. Ve biz biliyoruz ki İsrail Devleti'nin hukuksuz, ölçüsüz, ahlak dışı şiddeti, karşı şiddeti körüklüyor.

Biz Türkiye halkı, Büyük Millet Meclisi'ne, Hükümete, partilere sesleniyoruz: Artık sözler ve nutuklar yeter. Artık böyle bir insanlık suçu karşısında iç siyaset hesapları yeter. Ülkemizi yönetenlerin harekete geçmesi için daha ne kadar bebek ölümü, ne kadar sivil kayıp, ne kadar acı, ne kadar kan ve gözyaşı gerekiyor size?  Biz, "artık yeter" diyoruz.

  • Hükümeti ve bütün siyasal partileri BM Güvenlik Konseyi'nde varlık göstermeye çağırıyoruz.
  • Derhal ateşkes sağlanması için, Türkiye'nin bütün taraflarla ilişkiye geçmesini,
  • Türkiye'nin içinde yer alacağı bir barış gücünün hemen bölgeye gönderilmesini,
  • Gazze'ye ambargonun hemen kaldırılmasını ve insani yardımın en geniş ölçülerde hemen ulaştırılmasını,
  • Ve somut bir yaptırım olarak İsrail'le bütün askeri işbirliği anlaşmalarının ve askeri ihalelerin iptal edilmesini talep ediyoruz

Bugün hepimiz Filistinliyiz. Ölü bebeğini ağlayarak kucağında taşıyan babayız, çocuğunu yitiren anneyiz, bir gençkızın doyamadan yitirdiği sevgilisiyiz, savaşta doğup savaşta büyüyen Gazzeli çocuğuz. Ve biz bugün, kendi devletinin uyguladığı şiddetin suçunu ve lanetini taşımak zorunda bırakılan, devletinin zulmüne karşı sesini yükselten cesur ve barışçı Yahudiyiz.

BİZLER BU İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMAK İSTEMEYEN HERKESİ

KATLİAM DURUNCAYA KADAR
HERGÜN SAAT TAM 18:00'DE
3 DAKİKA SÜREYLE

FİLİSTİN İÇİN SES VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ.

 

HERGÜN SAAT TAM 18:00'DE FİLİSTİN İÇİN SES VER.

BAĞIR, KORNA ÇAL, SİREN ÇAL, DÜDÜK ÇAL, ÇAN ÇAL.

KATLİAM DURUNCAYA KADAR.
DiSK
KESK
TMMOB
TTB
TÜRMOB

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRK ECZACILARI BiRLiĞi

TÜRK DiŞ HEKiMLERi BiRLiĞi

TÜDEF

ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU