Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri

052-2009
06.01.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 10.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fiyatlar üzerinde verilecektir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Belge Adı
Ücreti
Protokol Defteri
20.00 TL
Asgari Ücret Kitabı
20.00 TL
Kimlik Kartı
17.50 TL
Yaka Rozeti
3.50 TL
Oto Arması
3.50 TL