İmza kampanyası

2099/2008
31.12.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:15.12.2008 tarih ve 2014/2008 sayılı yazımız.

            İlgi genelge de belirtmiş olduğumuz imza kampanyası 26 Aralık 2008 tarihinde başlamıştır. Kampanya öncesi Türk Tabipleri Birliği kayıtlarında bulunan e-mail adreslerine bir mektup gönderilerek gerekçelerimiz ve imza metni hekimlerin bilgisine sunulmuş, tabip odalarımız aracılığıyla imza metnine ulaşabilecekleri hatırlatılmıştır. Aynı gün tabip odalarımız tarafından basın toplantısı/açıklamaları yapılması talep edilmiştir. Tarafımıza ulaşan bilgilerden tabip odalarımızın önemli bir kısmınca gereğinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

            TTB Merkez Konseyi tarafından TTB web sayfasına imza metni ve metnin üzerinden “tıklayarak” bilgilere ulaşılabilecek bir görsel tanıtım da konmuştur.  Tabip odalarımızın kendi bölgelerindeki hekimlere ulaşmak için bir plan dahilinde hastane/sağlık ocakları vb. sağlık kuruluşlarında yüzyüze yürütecekleri temasların yanı sıra elektronik ortamda hatırlatma yapmak üzere kendi e posta adreslerini kullanmaları da yararlı olacaktır.

            Daha önceki genelgemizde 10 Ocak 2009 tarihine kadar süreceğini belittiğimiz imza kampanyası özellikle bazı odalarımızın uyarıları ışığında 16 Ocak 2009 tarihine kadar sürecektir. Ekte katkı olması amacıyla hazırlanmış afişler gönderilmektedir.

            Özlük haklarımız ve sağlık ortamında gündemde olan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı başta olmak üzere olumsuzluklara yönelik tutumuzu ve taleplerimizi ifade eden imza kampanyası süreci önümüzdeki dönemde yürüteceğimizin faaliyetin hazırlığı ve başarısı açısından da önemlidir.

            Gerekli duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter