TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında

2098/2008
31.12.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında.

Hatırlanacağı gibi, Türk Tabipleri Birliği tarafından hukuksal alanda yapılan çalışmalar, yaşanan sorunlar konusunda bilgi paylaşımında bulunulması, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların koordinasyonunun sağlanarak yararlılığının arttırılması planlanarak, bu amaçla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk bürolarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, 22 Kasım 2008 günü, Muğla, Tokat, Balıkesir, Kocaeli, Samsun, Van, Hatay, Aydın, Antalya, Denizli, Manisa, Eskişehir, İstanbul ve Ankara Tabip Odası temsilcileri ve avukatları ile TTB Hukuk Bürosu üyelerinin katılımıyla sözü edilen toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının son bölümünde TTB Hukuk Bürosu ve tabip odaları avukatlarının bilgi ve belge paylaşacakları bir e-grup oluşturulması, bu gruptaki paylaşımların oda yönetimlerince de izlenebilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan karar doğrultusunda bir e-grup oluşturularak kullanıma açılmıştır.

Yapılan toplantıya katılma olanağı olmayan, ancak oluşturulan e-grup paylaşımında yer almak isteyen tabip odası avukatlarının kişisel e-posta adresleri ile bu gruptaki paylaşımları izlemek isteyen tabip odası yönetimlerinin, tabip odasına ait kurumsal e-posta adreslerini TTB Merkez Konseyi’ne bildirmeleri durumunda bu gruba üye yapılabileceklerini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter