TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

1978/2008
01.12.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA
 

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle,  özellikle 2009 yılı asgari ücretiyle ilgili komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesini ve katılımcı isminin en geç 15 Aralık 2008 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Ceyhan Akaya
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Yer:    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA

Tarih: 21  Aralık  2008  Pazar

Saat:   09:30-17.00

Toplantının Gündemi  :

1-  İSİG Yasa tasarısı  ve  yönetmelik  taslağıyla ilgili  son durum ve  gelişmelerle ilgili bilgilendirme ,

2-  2009  yılı asgari ücret belirlenmesi , 

3-  Eğitimler,  bilgilendirme ve takvimlendirme...

4-  2009 yılında yapılması  planlanan  “İşçi Sağlığı Sempozyumu  veya  Kongresi”

5-  Bilimsel Danışma Kurulunun oluşturulması,
6-  Önerilecek ek gündemlerin görüşülmesi