Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

1976/2008
01 Aralık 2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 15 Aralık 2008 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hasan Değirmenci 
TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

 

Tarih   :20 Aralık   2008, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00                                                                         

Gündem :

1)            2006-2008 Pratisyen Hekim  Kol çalışmalarının değerlendirilmesi

2)            2008-2010 Genel çalışma programının görüşülmesi

3)            Pratisyen Hekim Kol Yürütme Kurulu seçimi

4)            13. PHK’nin değerlendirilmesi

5)            Diğer