Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı

1950/2008
25.11.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 30 Kasım 2008 Pazar günü aşağıdaki programla Ankara’da gerçekleştirecektir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Toplantı Tarihi:         30 Kasım 2008 Pazar
Saati:                          09:30-17:00
Yeri:                           TTB Merkez Konseyi
                                   GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
                                   No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara

 
Toplantı Gündemi
1-İntörn Kurulu
2-Doku Dergisi
3-Ek Gündem Önerileri

Not: 29 Kasım 2008 tarihinde saat:13.00’de “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı” sloganlarıyla emek barış ve demokrasiden yana Ankara Sıhhiye Meydanı’nda DİSK ve KESK sendikaları tarafından düzelencek mitinge öğrencilerin katılımı için gerekli desteğin sunulmasını dileriz.