29 Kasım Mitingi

1941/2008
22.11.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2009 bütçesinin görüşüldüğü bu günlerde kamuoyunda halkın büyük çoğunluğundan yana etkinliklerin yapılmasına değer vermekteyiz. Bilindiği gibi kriz ve benzeri bahanelerle Hükümet tarafından sermayeyi koruyucu önlemler dile getirilmekte ancak halkın büyük çoğunluğu için özel bir çaba söz konusu olmamaktadır.

            29 Kasım 2008 tarihinde saat:13.00’de

          “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz”

          “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı”

sloganlarıyla emek barış ve demokrasiden yana Ankara Sıhhiye Meydanı’nda DİSK ve KESK sendikaları tarafından bir miting düzenlenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği yukarıda kısaca ifade edilen gerçekler ışığında bu mitingi desteklemektedir. Bu amaçla sağlıkçıların bir arada oluşturacağı bir kortejle mitingde yer almak için tabip odalarımızın katılımını önemsemektedir.

Mitingi desteklemek amacıyla, öncesinde İstanbul’dan Ankara’ya sağlıkçılardan oluşan bir otobüsle güzergâh boyunca illere uğrayacak bir yürüyüş yapılacak olup etkinlikte Türk Tabipleri Birliği’ni temsilen de yer alınacaktır.

29 Kasım 2008 tarihine kalan kısa süre nedeniyle Merkez Konseyi üyeleri doğrudan tabip odaları ile ilişki kuracak olup mitinge katılım için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter