TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı

1806/2008
28.10.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği tarafından hukuksal alanda yapılan çalışmalar, yaşanan sorunlar konusunda bilgi paylaşımında bulunulması, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların koordinasyonunun sağlanarak yararlılığının arttırılması planlanmaktadır. Bu amaçla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk bürolarının katılımıyla 22 Kasım 2008 tarihinde bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıda her bir tabip odasında yapılan çalışmaların diğer odalarla paylaşılabilmesi için;

— Odanıza aktarılan başlıca hukuki sorunların,

— Odanız tarafından yapılan hukuki girişimler ve sonuçlarının,

— Yapılacak toplantıdan beklentilerinizin ve önerilerinizin,

— Toplantıya  katılacak oda  avukatı (var ise) ve  bu alanla ilgili oda   temsilcinizin   isimlerinin   en   geç 14 Kasım 2008 gününe kadar iletilmesi yararlı olacaktır.

Özellikle açılan davalar ve yargı kararlarına ilişkin belgelerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi, bu belgelerin çoğaltılması ve sınıflandırılarak katılımcılara verilmesi açısından önem taşımaktadır.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantının Yeri: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara
Tarihi:  22 Kasım 2008
 
Taslak Program:
11.00 – 11.15-    Açılış

11.15 – 12.30-   Tanışma ve katılımcılar tarafından oda bölgesindeki çalışmaların özet aktarımı

12.30 – 13.30 -  Öğle yemeği

13.30 – 14.30-   TTB Hukuk Bürosunun çalışmaları ve sonuçları hakkında özet bilgi aktarımı

14.30 – 14.45-   Çay –kahve arası

14.45 – 15.30-   Önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin görüş ve öneriler-tartışma.

15.30 – 15.45-   Çay- kahve arası

15.45 – 17.00-   Önümüzdeki dönem çalışmalarının planlanması ve kapanış