Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı

2360/2018
22.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizdeki sağlık ortamını değerlendirmek, mevcut siyasal ortamın sağlığa etkisini tartışmak, sorunlarımızı ve çözüm önerilerini gözden geçirmek, 14 Mart'a doğru ilerlerken sorunlarımızı görünür kılmanın yollarını hep birlikte aramak üzere Ankara’da bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır.

Sizlerin de katkısıyla tüm odalarımızın yer aldığı, geniş katılımlı bir GYK toplantısı yapmayı hedefliyoruz.

Aşağıda tarih, saat ve adres belirtilen Genel Yönetim Kurulu Toplantımız için katılacak meslektaşlarımızın isminin en geç 16 Kasım 2018 Cuma akşamına kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih:             24 Kasım 2018 Cumartesi
Saat:               10.00-18:00
Yer:                Kahya Otel Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe-ANKARA

 Gündem:
1. Açılış
2. TTB faaliyetlerinin sunumu
3. Mali durumun değerlendirilmesi
4. 14 Mart etkinlikleri ve öne çıkarılacak talepler