2009 Katsayıları

1735/2008
16.10.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Yasasının verdiği yetki çerçevesinde katsayı belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkiyi tabip odalarımızın önerilerini alarak ve gerek olduğu takdirde odalar arasında uyumlaştırma çalışması yapıp odaları bilgilendirerek kullanmaktadır.

Odanızın 2009 yılında uygulanmasını istediğiniz katsayı önerinizi olabildiğince geniş hekim katılımıyla belirleyerek en geç  1 Aralık 2008 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter