İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1728/2008
14.10.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ve 20 Ekim 2008 tarihine kadar TTB Merkez Konseyi’nden görüş istenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı’na
http://www.ttb.org.tr/dosya/isg.doc adresinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu taslak TTB Merkez Konseyi’ne 13 Ekim 2008 tarihinde iletilmiştir. 17 Ekim 2008 tarihine kadar görüşlerinizin iletilmesi konusunda gereken duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 
 

Not:İstenildiği takdirde taslak e-mail olarak da gönderilebilir.