Füsun Sayek Anma Toplantısı

1682/2008
09.10.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanlarımızdan Dr. Füsun Sayek’i 16 Ekim 2006 tarihinde yitirmiştik. Kendisini anmanın ürettiklerimizle olacağı düşüncesiyle her yıl hazırlanan bir çalışmayı bu tarihte kamuoyuyla paylaşacağız.

Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak için Türkiye sağlık ortamının güncel ve/veya gündem oluşturacak, farkındalık yaratacak ya da bütünlüklü bir başvuru kaynağı olacak, sağlığın tüm belirleyicilerini gözeterek değerlendiren, bilimsel verilerin paylaşılarak tartışma ortamının yaratıldığı, sonuçlar üzerinden tutum almayı olanaklı kılan çalışmaları amaçlamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek 2008 Raporu:

Sağlık Emek-Gücü :Sayılar-Gerçekler

çalışmasının tanıtımını yaparak Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Tarih  : 17 Ekim 2008 Cuma

Saat    : 18:00

Yer     : TTB Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara