Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı

1680/2008
08.10.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 18 Ekim 2008 Cumartesi günü aşağıdaki programla Ankara’da gerçekleştirecektir.

            Genel Kurul toplantısına Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tıp fakültelerinden 5’er, diğer il’lerdeki tıp fakültelerinden 7’şer delege katılacaktır. Tıp Öğrencileri Komisyonu bulunmayan tabip odalarından gözlemci öğrenciler toplantıya katılabilirler.

            Genel Kurul toplantısına katılacak delege ve gözlemcilerin isimlerinin en geç 15 Ekim 2008 tarihine dek Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:         18 Ekim 2008 Cumartesi

Saati:                          09:30-17:00

Yeri:                           TTB Merkez Konseyi

                                   GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

                                   No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara

Toplantı Programı
-Açılış, Divan Seçimi
-Çalışma Raporunun Okunması

-Yerel TÖK temsilcilerinin gündeme dair söz alması

-Öğle arası
-Tüzük değişiklikleri
-MYK seçimi
-Ek gündem önerileri