Genel Yönetim Kurulu (GYK)

1670/2008
07.10.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:15.09.2008 tarih ve 1567 sayılı yazımız.

            15 Eylül 2008 tarihinde göndermiş olduğumuz yazıda Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısını 17-18 Ekim 2008 tarihlerinde yapmak istediğimizi duyurmuştuk.

            Bugüne kadar yapılan dört bölge toplantısında (Marmara, Güneydoğu, Güney, Orta-Doğu Karadeniz) almış olduğumuz geri bildirimler, iki günlük bir toplantıya katılımın arzu edilen düzeyde olamayacağını göstermektedir.

            Bu bilgi ışığında 11 Ekim 2008 tarihinde Ege, 12 Ekim 2008 tarihinde ise İç Anadolu bölge toplantısının yapılması ve GYK toplantımızın da 25 Ekim 2008 Cumartesi günü toplanmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

            Toplantının taslak gündemi aşağıda olup, katılacak isimlerin en geç 20 Ekim 2008 tarihinekadar bildirileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Taslak Gündem:
1) Açılış: -Divan oluşturulması

                 -Merkez Konseyi Başkanı'nın konuşması

2) Çalışma programında seçilmiş başlıklarda etkinlik takviminin kararlaştırılması

            -Bölge toplantılarında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bilgi verilmesi

            -Odaların uygun gördükleri konularda görüş bildirmesi

            -Hep birlikte kararlaştırılan başlıklarda etkinlik takviminin netleştirilmesi

Toplantı Tarihi          :25 Ekim 2008 (Cumartesi)

Saat                            :09.30

Yer                             : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu (Necatibey Cad. No:57 Kızılay-Ankara)