13. Pratisyen Hekimlik Kongresi

19 Eylül 2008
1587-2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin birlikte düzenledikleri 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29 Ekim- 2 Kasım 2008 tarihlerinde Antalya / Belek’te yapılacaktır.

            TTB Pratisyen Hekimler Kolu her yıl olduğu gibi bu yıl da komisyonu olan odalardan 2 (iki), komisyonu olmayan odalardan 1 (bir) meslektaşımızın kongre konaklama giderlerini karşılayacaktır.

Kongre’ye katılımın yoğun olması nedeniyle oda komisyonlarında çalışan ve Kongre’ye katılmak isteyen hekimlerin gerek katılım, gerekse konaklama sorunu yaşanmaması için en kısa zamanda başvuru yapmaları gerekmektedir. Katılım için son başvuru 10 Ekim 2008’dir.

Odanız komisyonunda görevli meslektaşlarımızın iletişim bilgilerinin bildirilmesini ve kongreye katılımlarının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri