Dünya Su Forumu

1467/2008
19.08.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dünya Su Forumu 16-21 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da toplanıyor. Suyun bir meta haline gelmesi ve Dünyadaki su kaynaklarının özelleştirilmesi bu toplantının başlıca amacını oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 1977’de düzenlediği (Mar del Plata) Su Konferansı’nda içme suyuna erişimin bir insan hakkı olduğunda birleşilmişti. Ne var ki yine BM’nin 1992’de düzenlediği (Dublin) Su ve Çevre Konferansı’nda bir önceki kararın tam tersi olarak “suyun ekonomik bir mal olduğu” kararı benimsendi. Bu karar ile su piyasa koşullarına açılacak ve kamu hizmeti anlayışı dışına çıkarılabilecekti. Bu alanın bir diğer aktörü olarak Dünya Bankası’da (DB) 1990’lı yıllarda sürece dahil oluyor, su ve kanalizasyon sektöründe izlenen özelleştirme politikalarının yerleştirilmesinde gelişmekte olan ülkelere kentsel altyapılarını iyileştirmek amacıyla krediler sağlıyordu. 1990 öncesinde DB su hizmetlerinin ticarileştirilmesi için gerekli yapısal düzenlemeleri kredi anlaşmalarının ön koşulu olarak ülkelere şart koşuyordu.

Su hizmetlerinin ticarileştirilmesi konusunu Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kapsamında direten bir yapıda Avrupa Birliği’dir(AB). AB’nin bu tutumundaki amaç küresel ölçekte faaliyet gösteren kendine ait çok uluslu su şirketleri olan Suez, Veolia ve RWE’nin önünü açmak içindir. Bu şirketlerden ilk ikisi Fransızların diğeri ise Almanlarındır.

Yukarıda aktarılan süreci takiben küresel su politikalarının tek bir elden şekillendirilmesi amacıyla 1996 yılında Dünya Su Konseyi kurulmuş ve 1997 yılından bu yana her 3 yılda bir Dünya Su Forumu düzenlenmeye başlanmıştır.

1997 Marakeş,

2000 Lahey,

2003 Kyoto,

2006 Mexico’da yapılan 4 forumda sonuç olarak; “Dünya Su Vizyonu” ihtiyacı ortaya konulmuş, su kaynaklarını paylaşmak, suyu fiyatlandırmak, suyu iyi yönetişim ile yönetmek, yönetişim yaklaşımı, suyun ekonomik bir mala dönüştürülmesi kararların özünü oluşturmuştur. Mexico forumu Latin Amerika ve Meksika’daki su özelleştirmelerinin yarattığı toplumsal muhalefetin etkisi altına girmiş ve yaklaşık 100 bin kişi forumu protesto etmiştir.

Dünya Su Forumu’nun V.cisi 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Dünya Su Konseyi’nin Başkanı Loic Fauchon İstanbul’da yapılacak Forumun asıl amacının su kaynaklarının özelleştirilmesi olduğunu açıkça söylemektedir. Fauchon, “insanların su faturalarına cep telefonları faturası kadar, otomobillerinde harcadıkları benzinin %5’i kadar ödeme yapmayı göze aldıkları takdirde hiçbir sıkıntı kalmayacağını” belirtmektedir.

Ülkemizdeki birçok parti, oda, meslek örgütü vd. bir araya gelerek suyun özelleştirilmesi politikalarına karşı koymak ve İstanbul’da yapılacak Dünya Su Forumu’na uluslararası alternatif bir konferans düzenlemek üzere geçtiğimiz aylarda bir araya gelmiştir.

 “Su Platformu” adında faaliyet gösterecek ve ağırlıkla İstanbul’dan çalışmaların koordine edileceği bu süreçte broşür, kitapçık hazırlama, farkındalık yaratma, eğitimler düzenleme, arşiv ve dokümantasyon hazırlama gibi işlerin yanı sıra Kasım ayında İstanbul’da iki günlük yabancı konuklarında katılacağı bir ön konferans yapılması planlanmaktadır.

Asıl hedefse daha önce Meksika’da yapıldığı gibi dünya su forumuna paralel yüzlerce yurtdışından gelecek aktivistin katılımı ile büyük ve ses getirecek bir alternatif forum düzenlemek ve bir miting yapmak olacaktır.

Türk Tabipleri Birliği adına İstanbul Tabip Odası ile katılımcı olduğumuz bu platformun bölgesel yerel platformlarını oluşturmak, özellikle arşiv ve dokümantasyon çalışması için bölgenizdeki su havzaları, atık sularla ilgili bilgileri merkezi platforma aktarmak için odalarımızın çalışma yapmasında büyük yarar vardır.

Bu amaçla gelişmelerden bilgi sahibi olmak için kurulan haberleşme grubuna üye olunabilir;  Platformun  www.suplatformu.net sitesi ve platform kurucularından akademisyenlerin hazırladığı  www.supolitik.org  sitesinden takip edilebilir.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.          

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Gerektiğinde İrtibat İçin;

Dr.Nazmi Algan (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi) [email protected]

Not:Genelgenin hazırlanmasında TMMOB Zirrat Mühendisleri Odası’nın açıklamasından yararlanılmıştır.