Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri

1395-2008
1 Ağustos 2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin ikincisi bu yıl Arsuz’da İskender Sayek Evi’nde, 9-16 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı programa www.fusunsayek.org sitesinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter