Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi'ni Yükseltme Eğitimi

26 Haziran 2008
1197/2008
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği olarak iyi hekimlik, herkese sağlık ve bağımsız demokratik bir Türkiye temelinde on yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin önemli bir bileşenini insan hakları alanındaki çalışmalarımız oluşturmaktadır. İşkenceye karşı mücadele de bu kapsamdaki çalışmalarımızın önemli bir başlığıdır. Bu mücadelede bir yandan bir insanlık suçu olan işkencenin önlenmesine katkıda bulunmaya çalışırken, diğer yandan insan eliyle gerçekleştirilen travmanın en özgül biçimlerinden biri olan işkenceye maruz kalan insanların travma ile baş etmesine katkıda bulunuyoruz, .

Kuşkusuz bu kapsamdaki çalışmalarımızın bir diğer ayağını da işkencenin etkin bir biçimde belgelendirilmesi ve izlenmesi oluşturuyor.

Birliğimizin bu kapsamdaki çalışmaları sürerken, bu çalışmaların uluslararası prestijinin de bir sonucu olarak  2004 yılı Kasım ayında Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığı adına ilki 750 hekim, savcı ve hakime, diğeri ise 4000 hekim, 1000 savcı ve 500 hâkime yönelik İstanbul Protokolü’nün etkin kullanımına yönelik eğitim programlarını düzenlenmesi amacıyla projeler hazırlamış ve Avrupa Komisyonu'na sunmuştur. Adli Tıp Kurumu hazırladığı bu projelerin hayata geçmesi için Avrupa Komisyonu'yla yürüttüğü müzakerelerin bir aşamasında kendisi,  hekimlerin katılımdan sorumlu Sağlık Bakanlığı ve savcı-hâkimlerin katılımdan sorumlu Adalet Bakanlığı adına eğitimlerin doğrudan Türk Tabipleri Birliği tarafından verilmesini Birliğimiz'den talep etmiştir.

Birliğimiz bu talebi olumlu karşılamış ve 'Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi'ni Yükseltme Eğitimi' başlıklı çalışmayı Sağlık Bakanlığı, Adalet bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu ile birlikte yürütmeye başlamıştır.

Çalışmanın bu günkü aşamasında adli tıp uzmanı olmayan hekimler ile hakim ve savcıların İstanbul Protokolü'ne dönük eğitim ihtiyaçlarının belirlemeye çalışmaktayız. Bu amaçla TTB bünyesinde oluşturduğumuz eğitim komitemizin hazırladığı anketler yararlanıcı kurumlar olan Sağlık ve Adalet Bakanlıkları tarafından mensuplarına duyurularak online uygulanmaya başlamıştır.

Bu çalışma Türkiye'de işkencenin adli makamlarca uluslararası standartlara uygun bir biçimde soruşturulması ve tıbbi değerlendirmede bilimsel ve etik standartların yaygınlaştırılması açısından önemli bir fırsat sunmanın yanı sıra hem TTB'nin mesleki faaliyetlerinin daha nitelikli hale gelmesine katkı sağlayacak en başta da özellikle pratisyen hekimlerin adli tıp uygulamalarında karşılaştıkları işkence ve kötü muamele vakalarını etkin şekilde muayene ve belgelendirmemelerine katkıda bulunacaktır.

Sağlık Bakanlığı'nın http://www.adlitabiplik.saglik.gov.tr/index.php?p=duyurular  linkinde duyurusu bulunan anketi duyurudaki yönergeleri takip etmek suretiyle doldurarak özellikle pratisyen hekimlerimizi ilgilendiren böylesi bir eğitime katkı sunmanız çalışmalarımızı güçlendirecektir.

Göstereceğiniz işbirliği ve katkı için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter