Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler

A C İ L D İ R!

1148-2008
20.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Daha önce gönderdiğimiz genelgeler ile Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikleri bildirmiş ve bu etkinliklerde kullanılacak materyali odalarımıza iletmiştik. Tabip odalarımız bölgesinde ve internet üzerinden oy kullanma işlemi 19 Haziran itibariyle bitmiş olup, sonuçlar bugün Birliğimizce TBMM’de grubu bulunan siyasi parti grupbaşkanvekillerine iletilmiştir.

            Etkinlik takviminde de belirtildiği üzere sonuçların kamuoyu ile paylaşılması 21 Haziran 2008 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır. Yarın İstanbul’da saat 12:30’da Galatasaray’dan Taksim’e yürünecek ve burada yapılacak Basın Açıklaması ile oylama sonuçları ve Tam Gün Yasa Taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz kamuoyuna aktarılacaktır.

            Gerçekleştirilecek yürüyüş ve Basın Toplantısına katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter