Karar Önerileri

1117-2008
16.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:24.04.2008 tarih ve 768-2008 sayılı genelgemiz.

İlgi genelgemiz ile Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi’nin çoğunluk aranmaksızın 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda (Necatibey Cad. No:57 ANKARA) gerçekleştirileceği iletilmiş ve varsa odanız karar önerilerinin 1 Haziran 2008 tarihine dek Merkez Konseyi’ne gönderilmesi istenmişti.

23–24 Haziran 2007 tarihlerinde toplanan TTB 56. Büyük Kongre’nde muayenehaneler de dahil olmak üzere bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılabilecek tabela standartlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Konseyi tarafından bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu karar uyarınca 22.10.2007 tarih ve 1824–2007 sayılı genelgemiz ile tabip odalarının bölgelerindeki tabela standart ve kurallarına ilişkin önerileri istenmiş, gelen veriler doğrultusunda hazırlanan TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı oluşturularak 24.12.2007 tarih ve 2188–2007 sayılı genelgemiz ile odalarımıza iletilmiştir. Bu tarihten sonra tabip odalarından gelen görüşler dikkate alınarak yeniden düzenlenen ve TTB 57. Büyük Kongresi’ne karar önerisi olarak sunulacak olan Tabela Yönetmeliği Taslağı ektedir.

Bugün itibariyle Birliğimize ulaşan Antalya, Çanakkale ve Tokat Tabip Odaları’nın ve TTB Merkez Konseyi’nin karar önerileri ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2006-2008 Çalışma Raporu ektedir.

57. Büyük Kongre Karar Önerileri ve Türk Tabipleri Birliği 2006-2008 Dönemi Çalışma Raporu’nun odanız Büyük Kongre delegelerine ulaştırılması konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter