Yaka Rozeti ve Oto Arması

1125-2008
16.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belgelerden olan Yaka Rozeti ve Oto Arması’nın odalarımıza satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 
Belge Adı
Ücreti
Yaka Rozeti
5.00 YTL
Oto Arması
2.00 YTL