Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi

1116-2008
16.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:02.06.2008 tarih ve 1046-2008 sayılı genelgemiz.

            İlgi genelgemiz ile Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinliklerde kullanılacak materyali odalarımıza iletmiş ve 9-13 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılacak oylama sonuçlarının 15 Haziran 2008 tarihine dek Birliğimize iletilmesini istemiştik.

            Kimi tabip odalarımızdan oylama ile ilgili sürenin uzatılması yönünde talepler gelmektedir. Bu nedenle oylama sonuçlarının Birliğimize gönderilme tarihi 19 Haziran 2008 Perşembe akşamına dek uzatılmış olup, oylama sonuçlarının TBMM’ye iletilme tarihi 20 Haziran 2008’e ertelenmiştir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter