“Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler

1046-2008
02.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:29.05.2008 tarih ve 1031-2008 sayılı genelgemiz.

            İlgi genelgemiz ile “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinliklere ilişkin takvimi iletmiştik.

            İlişikte konuyla ilgili Birliğimizce hazırlanan ve bölgenizde yürütülecek çalışmalarda kullanılacak Afiş, Broşür, Oy Pusulaları iletilmektedir. Ayrıca Dr.Güray Kılıç tarafından hazırlanan “Tam Gün Değil Esnek Çalışma” başlıklı sunu CD olarak odanıza gönderilmektedir.

            9 Haziran – 13 Haziran 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan oylamaya ilişkin sonuçların ve oy pusulalarının 15 Haziran 2008 tarihinde Merkez Konseyi’nde olacak şekilde gönderilmesi yerinde olacaktır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter