Asistan Hekimlik Kurultayı

966-2008
28.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu’nca 7 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, Sıhhıye-ANKARA) “Asistan Hekimlik Kurultayı” aşağıdaki programla gerçekleştirilecektir.

Kurultay’da asistan hekimlerin sorunları tartışılacak ve çözüm önerileri geliştirilecektir. Anılan Kurultay’ın odanız bölgesindeki asistan hekim meslektaşlarımıza duyurulması ve odanız adına katılımın sağlanması konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

ASİSTAN HEKİMLİK KURULTAYI PROGRAMI

09:00-09:15         Açılış

                               Paneller

09:15-10:00         -Asistanlığın Tanımı, Hukuki Yönleri, Çalışma Koşulları, Eğitim Durumu

10:00-10:30         -Uzmanlık Eğitim Ortamı ve Asistanların Eğitim Ortamı Algılamaları ile İlgili

                               Araştırma Sonuçlarının Sunumu
10:30-10:45         Ara

10:45-11:30         -Sağlık Politikalarının Uzmanlık Eğitimine Etkisi

11:30-12:15         -Uzmanlık Derneklerinin Uzmanlık Eğitimine Bakışı

12:15-13:00         Öğle Yemeği
                               Çalıştaylar
13:00-14:30         -Uzmanlık Eğitiminin Yöntemi
                               -Çalışma Şartları
                               -Asistan Örgütlenmesi
14:30-15:00         Ara
15:00-16:30         Forum

16:30-18:00         -Çalıştay Sonuçlarının Deklerasyonu ve Kapanış                    

20:00                     Akşam Yemeği