Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz?

Toplantı görüntüleri için tıklayınız...


931-2008
23.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:06.05.2008 tarih ve 836-2008 sayılı genelgemiz.

            Türk Tabipleri Birliği’nce 7-8 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz?” başlıklı toplantının programı ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

SOSYALLEŞTİRMENİN 47. YILINDA
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
SAĞLIK REFORMLARI VE SONUÇLARI:NE YAPABİLİRİZ?
(7-8 Haziran 2008, Ankara)
7 Haziran 2008
09:30               Açılış

                        (Gençay Gürsoy)

 

10:00-12:30    Panel:Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları

Oturum Başkanı:Ata Soyer

                        -Dünyada Sağlık Reformlarının Temel Dinamikleri(Hans Ulrich Deppe)

                        -Latin Amerika’da Sağlık Reformları(Asa Christina Laurell)

                        -Avrupa’da Sağlık Reformları(Alexis Benos)

                        -Türkiye’de Sağlık Reformları(Ata Soyer)

 
12:30-13:30    YEMEK
 

13:30-15:30    Tartışma:Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları, Sağlık Hakkına Karşı

                        Yapılan Saldırılara Karşı Birlikte Neler Yapabiliriz?

 
15:30-16:00    ARA
 

16:00-17:00    1960-2008 Türkiye’de Neler Değişti?

                        (Korkut Boratav)
 
8 Haziran 2008

09:30-11:00    Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık Finansmanına

                        Etkileri
                        Oturum Başkanı:Mehmet Zencir

                        Finansman Boyutu(Kayıhan Pala)

                        Örgütlenme Boyutu(Muzaffer Eskiocak-Aylin Sena Beliner)

 
11:00-11:30    ARA
 

11:30-13:00    Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Çalışanlarına Etkileri

                        Oturum Başkanı:Muharrem Baytemür

                        Arzu Çerkezoğlu(Dev-Sağlık İş)

                        Köksal Aydın(SES)

                        Rıdvan Yılmaz(Pratisyen Hekimlik Derneği)

                        Önder Okay(Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

                        Deniz Nalbantoğlu(TTB Pratisyen Hekimler Kolu)

                        Bülent Aslanhan(TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu)

 
13:00-14:00    YEMEK
 

14:00-15:30    Tartışma:Ne Yapabiliriz?

                       

Adres:TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu, Necatibey Cad. No:57 Ankara