Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim

924-2008
23.05.2008

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tabip Odalarımızın 2006-2008 Etkinlik Dönemi içerisinde gerçekleştirdiği Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim (STE-SMG) etkinliklerini içeren bir çalışma TTB Tıp Eğitimi Kolu tarafından yürütülmektedir. Odanız bölgesinde yapılan ve TTB Kredilendirme Kurulu’nca kredilendirilen etkinliklerle ilgili bilgilere www.ttb.org.tr/tabip_odalari_kredilendirilen_etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz. Listede yer alan bilgilerin gözden geçirilmesi varsa eksikliklerinin ve hatalarının tarafımıza bildirilmesi yine olanaklı ise STE-SMG etkinlik programlarının bir fotokopisinin eklenmesi son derece önemlidir.

Bu etkinlikler yanı sıra önümüzdeki dönem için sürdürülmekte olan, planlanan STE-SMG etkinliklerini de aşağıdaki öngörülen başlıklarla iletilmesi sürecin izlenmesi, olanakların kullanılması açısından yararlı olacaktır. STE-SMG konusunda öneri, eleştiri çalışmalarımıza ivme kazandıracaktır. Halka yönelik eğitim etkinlikleri sürdürülüyor ya da planlanıyorsa ayrıca belirtilmesi yol gösterici olacaktır.

Düzenleyici Adı                  :
Tür                                         :
Etkinlik Adı                         :
Etkinlik Kenti                      :
Etkinlik Yeri                         :
Başlangıç Tarihi                 :
Bitiş Tarihi                           :
Katılımcı Sayısı                 :
Etkinliğin Uzmanlık Alanı:
Eğiticiler Listesi                   :
Ölçme değerlendirme         :
Ön test/son test uygulaması:

Tabip Odalarımızın 2006-2008 dönemi çalışmalarını Genel Kurullarında değerlendirdiği yaşadığımız günlerde STE-SMG etkinliklerinin de görünür kılınması, önümüzdeki günlere ilişkin planların paylaşılması ortak gücün ve aklın oluşturulmasında, mesleğimizin gereği yaşam boyu öğrenme temel hakkımız ve sorumluluğumuzu yerine getirmede önemli bir işlev üstenecektir.

Tabip Odanız içerisinde STE-SMG Etkinliklerinin düzenlenmesinde görev üstlenen yönetim kurulu üye/lerinin, varsa eğitim kolu ya da çalışma grubu üyelerinin isim ve iletişim (iş telefon, GSM telefon, e-posta adreslerinin) bilgilerinin iletilmesi sürecin planlanmasına katkı sunacaktır.

Bu gerekçelerle Tabip Odanıza ilişkin STE-SMG bilgilerinin 6 Haziran 2008 (Cuma) gününe kadar Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Ek tablo için tıklayınız...