SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ

907-2008
21.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:02.05.2008 tarih ve 823-2008 sayılı genelgemiz.

            TC Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nce gönderilen “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile ilgili Birliğimizce başta Tabip Odalarımız olmak üzere, Üniversite Dekanlıkları ve Uzmanlık Derneklerinin görüş ve değerlendirmeleri istenmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilen “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin Görüşleri” ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ