Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz?

836-2008
06.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce 7-8 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da “Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz?” başlıklı toplantı gerçekleştirilecektir.

            Toplantıda yurtdışından konuşmacıların yanı sıra yurtiçinden de TTB, DİSK, KESK, SES temsilcilerinden konuşmacı olarak yeralacaklardır. Program önümüzdeki günlerde odalarımıza gönderilecektir.

            Toplantı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda (Necatibey Cad. No:57 Kızılay-Ankara) yapılacaktır.

            Tabip Odalarımızın da anılan etkinliğe en az birer temsilci ile katılımı yararlı olacaktır. Odanız adına toplantıya katılacak olan meslektaşımızın/meslektaşlarımızın isimlerinin en geç 26 Mayıs 2008 tarihine dek Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter