Kutlama

850-2008
08.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık ortamımızdaki önemi ve Türkiye’nin sağlık alanındaki vazgeçilmez yeri, her geçen gün örgütümüze olan ilgiyi artırıyor. Bu artan ilginin ve isteğin, bugüne dek hep birlikte ürettiklerimizden daha güzel projelerle somutlanacağına inanıyoruz.

            Türk Tabipleri Birliği’nin geleneklerini, ülkemiz için önemli geçmişini, umutlu ve heyecanlı geleceği ile birleştirecek ve örgütümüzü daha iyiye götürecek siz meslektaşlarımızı kutluyor, başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
Prof.Dr.Gençay Gürsoy
TTB Merkez Konseyi
Başkanı