TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı

834-2008
05.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı aşağıdaki taslak gündemle 24 Mayıs 2008 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecektir. Gündeme ilişkin önerilerinizi ve Odanız adına toplantıya katılacak meslektaşlarımızın (mümkünse biri yönetim kurulu üyesi –tercihen başkan ya da genel sekreter, biri de delege) isimlerini 19 Mayıs 2008 tarihine kadar Birliğimize iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

GYK Taslak Gündemi
1- Dünya, Türkiye sağlık gündemi
2- Oda Seçimli Genel Kurullarının değerlendirilmesi,
4- TTB 57. Büyük Kongresi hazırlıkları,
5- Önümüzdeki dönem TTB programının gözden geçirilip önceliklerin belirginleştirilmesi.

Toplantı Yeri:
İÇKALE OTEL-Balo Salonu
GMK Bulvarı No:89
Maltepe-ANKARA

Toplantı Tarihi:
24 Mayıs 2008 Cumartesi

Toplantı Saati:09:30