İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

769-2008
24.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Kamuoyunda İstihdam Paketi olarak bilinen ve Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ektedir. Taslağın odanız yetkili kurulları ve üyerince incelenerek görüşlerinizin 12 Mayıs 2008 tarihine dek Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter