Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler

763-2008
22.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın Ek Madde:5’i uyarınca, her yıl Ocak ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyelerin listeleri Birliğimizce Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.

            Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda gönderilen verilerde TC kimlik numaralarının eksik olduğu ve mükerrer üye kayıtları bulunduğu bildirilerek 2008 yılı verilerinin ekte gönderilen forma uygun düzenlenerek gönderilmesi istenmiştir.

            Odanız üyelerinin ad, soyad ve TC kimlik numaralarının (eksiksiz olarak) 15 Mayıs 2008 tarihine dek [email protected] adresine e-mail olarak gönderilmesi konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter