Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi

768-2008
24.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi çoğunluk aranarak 21-22 Haziran 2008, çoğunluk aranmaksızın 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda(Necatibey Cad. No:57 Kızılay-Ankara) yapılacaktır. Büyük Kongrede birinci gün zorunlu gündem maddeleri ve sunulan karar önerilerinin tartışılması, ikinci gün ise seçimler yapılacaktır.

            Büyük Kongre’de değerlendirilmesini düşündüğünüz Karar Önerileri var ise, odanız delegeleri ile tartışarak, en geç 1 Haziran 2008 tarihine kadar Merkez Konseyi’ne iletmeniz yerinde olacaktır. Böylece iletilen karar önerilerini Merkez Konseyi, diğer odalara ve büyük kongre delegelerine önceden göndererek bilgilenmelerini sağlayabilecektir.

            Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter