Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi

654-2008
16.04.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını hedefleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı ekteki programla 25 Mayıs 2008 tarihinde yapılacaktır.

            Anılan toplantıya Tabip Odalarımız Başkan ve Genel Sekreterlerinin katılımı beklenmektedir. Katılımcının isimlerinin 12 Mayıs 2008 Pazartesi gününe kadar Merkez Konseyi’ne iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TABİP ODALARI YÖNETİCİLERİ ÖRGÜT İÇİ EĞİTİM TOPLANTISI
(25.05.2008, Ankara)

GÜNDEM

09:30-10:15    Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması

                        TTB, Faaliyet Alanları, ABİS Tanıtımı, Yayınlar

                        Dr.Orhan Odabaşı

10:15-10:30    ARA

10:30-11:15    Genel Sekreter Görevleri-I

                        -Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon
                        -Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi
                        -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması

                        Dr.Altan Ayaz

11:15-11:30    ARA

11:30-12:30    Genel Sekreter Görevleri-II

                        -Paylaşılan Görevlerin İzlemi
                        -Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim
                        -Oda Çalışanları(Personel, Komisyonlar)
                        -Diğer Görevler

                        Dr.Altan Ayaz

12:30-14:00    ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-14:45    Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

                        TTB Hukuk Bürosu
14:45-15:00    ARA

15:00-15:45    Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik-I

                        TTB Hukuk Bürosu

15:45-16:00    ARA

16:00-16:45    Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik-II

                        TTB Hukuk Bürosu

16:45-17:00    ARA

17:00-18:30    Genel Tartışma ve Günün Değerlendirilmesi