TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı

635-2008
14.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürüten TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 10 Mayıs 2008 tarihinde saat 10:00’da Türk Tabipleri Birliği’nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

            Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:10 Mayıs 2008
Toplantı Saati:10:00

Toplantı Yeri:TTB Merkez Konseyi

GÜNDEM
1-Bilgilendirme

2-20-22 Mart 1. Kadın Sağlığı Kongresi Değerlendirmesi

3-2006-2008 Kol Çalışma Raporu

4-İstanbul Çalıştayı(Şiddet Mağduru Kadınların Tanı-Tedavi Sürecinde Yasal Olarak Tanımlanmış Mekanizmaların Değerlendirilmesi)

5-TTB 57. Büyük Kongresi
6-Diğer