Çalıştay Programı

01.04.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:12.03.2008 tarih ve 435/2008 tarihli yazımız.

İlgi yazımızda 4-5 Nisan 2008 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu olarak ülkemizde sağlık alanına ilişkin etik sorunlarla ilgili meslek örgütümüzün görüşünü oluşturmak ve hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarına rehber olacak bildirgeleri oluşturmak üzere, ulusal düzeyde bir Çalıştay düzenleyeceğimizi bildirmiştik. Anılan Çalıştay’ın programı aşağıdadır. Bu Çalıştay’a odanızın bir temsilcisinin görevlendirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 
Saygılarımızla,

TTB Etik Kurul a.
Dr.Cemal Güvercin
Sekreter

TTB Etik Kurul a.
Prof. Dr. İskender Sayek
Başkan


ÇALIŞTAY PROGRAMI

I. GÜN (04 Nisan 2008)

09:30-10:00    AÇILIŞ VE PROGRAMIN TANITILMASI

10:00-10:15    Ana çalışma gruplarının oluşturulması ve alt gruplara ayrılma

10:15-10:45    Grup çalışması (bildirge hazırlığı)

10:45-11:15    Ara

11:15-12:30    Grup çalışması (bildirge hazırlığı)

12:30-13:30    Öğle yemeği

13:30-15:00    Grup çalışması (bildirge hazırlığı)

15:00-15:30    Ara

15:30-16:30    Grup çalışması (oluşturulan bildirgelerin gözden geçirilmesi, genel sunum hazırlıklarının planlanması)

16:30-16:45    Günün değerlendirmesi

 
II. GÜN (05 Nisan 2008)

9:00-10:30      Grup sunumları, katkı ve görüşlerin alınması

10:30-10:45    Ara

10:45-12:00    GENEL OTURUM VE KAPANIŞ

 
Toplantı Tarihi:  04-05 Nisan 2008

Toplantı Saati:   09.30         

Toplantı Yeri:
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No.2 Kat:4
Maltepe/ANKARA