TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı

495-2008
19.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) Genel Yönetim Kurulu toplantısı (GYK) toplantısı 29 Mart 2008 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecektir.

TÖK-GYK toplantısına her tıp fakültesinden 2’şer temsilci katılacaktır. Odanız TTB-TÖK üyesi öğrencilerin anılan toplantısına katılması için yardımcı olunması konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

TÖK GYK Toplantısı
Tarih:29 Mart 2008 Cumartesi
Saat:09:00-17:00

Yer:Ankara Tabip Odası(Mithatpaşa Cad. No:62-18 Kızılay-ANKARA)

Gündem
1-Bahar Okulu çalışması
2-Merkezi Etkinlik Çalışmaları
3-Ek gündem önerileri