Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz?

477-2008
18.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce 5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da “Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz?” başlıklı toplantı gerçekleştirilecektir.

            Toplantıda yurtdışından (IAHP-International Association of Health Policiy, PSI-Public Service International, Frankfurt Üniversitesi IAHP eski başkanı Prof.Dr.Hans-Ulrich Deppe, Selanik Aristo Üniversitesi IAHP başkanı, Buenos Aires Üniversitesi IAHP Uluslararası başkanı) konuşmacıların yanı sıra yurtiçinden de TTB, DİSK, KESK, SES temsilcilerinden konuşmacı olarak yeralacaklardır. Program önümüzdeki günlerde odalarımıza gönderilecektir.

            Toplantı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda (Necatibey Cad. No:57 Kızılay-Ankara) yapılacaktır.

            Tabip Odalarımızın da anılan etkinliğe en az birer temsilci ile katılımı yararlı olacaktır. Odanız adına toplantıya katılacak olan meslektaşımızın/meslektaşlarımızın isimlerinin en geç 31 Mart 2008 tarihine dek Birliğimize iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter