Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939

452-2008
12.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan “Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939” başlıklı kitaptan ekte odanız kütüphanesi için gönderilmektedir. Kitabın satış fiyatı 5.00 YTL’dir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter