TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı

445-2008
12.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 9:30’da yapılacaktır.

TTB tarafından düzenlenen “Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi” konulu Çalıştay ise aynı gün öğleden sonra ve ertesi gün (11-12 Nisan 2008) Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Tıp Eğitimi Kol toplantısına katılacak temsilcinizin Çalıştay’a da katılması son derece yararlı olacaktır.

Temsilcinizin isminin en geç 28 Mart 2008 Cuma gününe kadar TTB Merkez Konseyi’ne bildirilmesi her iki toplantının planlanmasında ve Çalıştay Çalışma Grupları’nın oluşturulmasında bizlere yardımcı olacaktır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

TTB Tıp Eğitimi Kolu Toplantısı

Tarih ve Saat      :11 Nisan 2008, 09:30-13:00

Yer                        :TTB Merkez Konseyi, GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi Çalıştayı

Tarih     :11-12 Nisan 2008

Yer         :Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Salonu, Beşevler-ANKARA