Tıp Dünyası Gazetesi

122-2008
21.01.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

1991 yılından beri aralıklarla yayımını sürdüren veüyelerimizle örgütsel faaliyetimizin buluşturulmasında önemli bir yeri olan"Tıp Dünyası Gazetesi" 155. sayısını geride bıraktı. Bu güne dek bir çokmeslektaşımızın katkısı ile üyelerimize ulaşan "Tıp Dünyası Gazetesi" kendialanında önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Bu gün teknolojinin ulaştığı hız, üyelerimize doğrubilginin sürekli ve gecikmeksizin aktarılma ihtiyacı, örgütümüzün gündemindekiyoğunluk ve çalışmaların ulaştığı çok boyutluluk, derinlik düşünüldüğündegazetenin basımı ve dağıtımında yaşanan güçlüklerle birleştirilince "TıpDünyası Gazetesi" nin yayım hayatına internet üzerinden devam etmesinin dahauygun olacağı düşünülerek, basımına bir süreliğine ara verilmiştir. Tıp Dünyasıİnternet Gazetesi www.ttb.org.tr/tipdunyasiadresinden yayımına başlanmış olup sürekli güncellenmektedir.

Tıp Dünyası İnternet Gazetesinin doygun bir içerikleyayımlanabilmesi amacıyla Anadolu Ajansı ile paket anlaşma yapılmıştır. Buanlaşmaya göre genel, sağlık ve sosyal güvenlik, çalışma hayatı, çevre, bilimbaşlıklarında sürekli bir haber akışı gazetemiz editörüne ulaşmaktadır. Buhaberler gazetemiz yayım politikaları çerçevesinde değerlendirilmekte ve bazıhaberlere yer verilmektedir. Ayrıca TTB Merkez Konseyi, Kollar, çalışmagruplarının faaliyetleri gazeteci çalışanımız tarafından haberleştirilmekte vebir kısmı yayımlanmaktadır.

İnternet gazeteciliğinden beklediğimiz etkinlikteyararlanabilmemiz açısından tabip odaları bünyelerinde gerçekleştirilen veüyelerimizle paylaşımında yarar görülen etkinliklerin bildirilmesinde büyükyarar vardır. Bu amaçla [email protected]adresi kullanılabileceği gibi Merkez Konsey haberleşme adresleri dekullanılabilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılardileriz. 

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter