Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz!

086-2008
14.01.2008

           TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

           Herkese sağlık ve güvenli gelecek içinyürüyoruz!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin, SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı, emek ve meslekörgütleriyle birlikte başlattığı eylemlilik İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşlesürüyor. 

TürkTabipleri Birliği, DİSK, KESK, TMMOB, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk EczacılarBirliği, TÜR-MOB, BASK'ın öncülüğünde yürütülecek yürüyüş takvimi şöyleişleyecek:

15 OCAK 2008 SALI

12:00              Haydarpaşa Gar Toplanma

12:30              Haydarpaşa Basın Açıklaması

                       Nautilus Önüne Yürüyüş

13:30              Hareket

14:30              Yemek

15:00              Gebze B.Metal Grev Ziyaret

16:30              Kocaeli Varış

17:00              Basın Açıklaması

                       Yemek-Konaklama

16 OCAK 2008 ÇARŞAMBA

09:00              Kocaeli Çıkış

09:30              Kalibre Grev Ziyareti

12:00              Bursa Varış

12:30              Basın Açıklaması

13:30              Yemek

14:00              Hareket

16:30              Eskişehir Varış

17:00              Basın Açıklaması

                       Yemek-Konaklama

17 OCAK 2008 PERŞEMBE

08:30              Hareket

11:30              Ankara Varış, Kurtuluş parkında toplanma

12:30              TBMM Önü Basın Açıklaması

15:00              İstanbul Hareket

Yürüyüşün amacına ulaşabilmesiiçin alınması gereken önlemler şunlardır:

           1-Katılımcı örgütlerin birer yürüyüş sorumlusu olacak ve koordinasyon bunlararasında sağlanacaktır.

           2-İstanbul'dan 3 otobüs kalkacaktır (DİSK, KESK,TMMOB-TTB-TDHP-TEB-TÜRMOB-BASK)

           3-Konaklama sabah ve akşamyemekleri örgütlerin kendileri tarafından sağlanacaktır.

           4-15-16-17 Ocak tarihlerindeki yol güzergahlarında öğleyemekleri TMMOB tarafından temin edilecektir.

           5-Basın açıklaması yapılacak yerlerde örgüt başkan ve temsilcileri birer kısakonuşma yapacaklardır.

           6-Yukarıda belirtilen program değişiklikleri ancak örgütlerin ortak onayı ileyapılacaktır.

           7-Ses aracı DİSK tarafından temin edilecek. Ankara'ya kadar görev yapacaktır.Araçta örgütlerin birer sorumlusu olacaktır.

           8-Yürüyüş kolunda;

           Önde pankart (örgütlerin vereceği birer görevli taşıyacak),

           Ardında örgütlerin Genel Başkanları önde olmak üzere tek sıra yürüyeceklerdir.

           Ses aracı yürüyüşçülerin arkasında yeralacaktır.

           9-Bölgelerde yapılacak yürüyüşlerde oralardan katılanlar yürüyüşçülerinarkasında yeralacaklardır.

           10-Bütün yürüyüş boyunca örgütsel bayrak ve pankartlar kullanılmayacaktır.Yürüyüşçüler tarafından; "DİKKAT EMEKLİLİĞİMİZ-SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE, HERKESESAĞLIK-GÜVENLİ GELECEK İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYORUZ" pankart ve dövizleritaşınacaktır.

           11-Yürüyüşçüleri önlük, şapka, yağmurluk ve pankartlar dağıtılacaktır. Bütünyürüyüş boyunca bunlar kullanılacaktır.

           12-Yürüyüşümüzü izlemek üzere gazeteciler davet edilmiştir.

           13- örgütlerin ortak imzaları ile basılan bildiri illerde KESK'e bağlıeğitim-sen sendikası tarafından dağıtımı yapılmaktadır, ihtiyaç duyulanmiktarda temin edilebilir.

           Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter