TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

046-2008
08.01.2008     

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği'nce merkezi etkinlikler kapsamında çalışmalarını yürüten TTBKadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 2 Şubat 2008tarihinde saat 10:00'da TürkTabipleri Birliği'nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

            Toplantıyaodanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması konusunda gereğini ricaeder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:2 Şubat 2008

Toplantı Saati:10:00

Toplantı Yeri:TTB Merkez Konseyi

GÜNDEM

1-Bilgilendirme

2-Komisyon Faaliyetleri

3-1. Kadın Sağlığı Kongresi

4-Denizli Kadın Örgüt OkuluDeğerlendirmesi

5-Tabip Odaları Seçimleri

6-Diğer