TTB Eğitim Kolu toplantısı

029-2008
04.01.2008

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

26 Ocak 2008Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek olan TTB Eğitim Kolu toplantısınaodanızı temsilen bir meslektaşımızın katılımının sağlanması konusunda gereğinirica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:
26 Ocak 2008 Cumartesi

Toplantı Saati:
10:00

Toplantı Yeri:
TTB Merkez Konseyi
GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA